پیام مدیر عامل
نزدیک به دو دهه از فعالیت شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور گذشته است. ما به خود می بالیم که توانسته ایم طی این مدت جایگاه ارزنده ای را به عنوان یک صنعتگر در عرصه تولید قطعات توربین تثبیت نماییم و امروزه در خانواده تجربه نور مسئولیت حفظ چنین نام و اعتباری را ، بیش از پیش بر شانه های خود احساس می کنیم.
تعهد ما به ارزش های بنیادین مانند کیفیت، ایمنی و محیط زیست زیربنای راهبردهای پیشرفت ما را تشکیل می دهد و سوابق ما در اجرای پروژه های موفق در صنعت ساخت پره توربین گواهی بر این تعهد می باشد. باور داریم که با تمرکز بر روی اصول مهم پیش گفته، همچنان در صنعت ساخت قطعات توربین جزء شرکت های مطرح و پیشرو باقی خواهیم ماند و آماده ایم تا همچون گذشته در برآورده ساختن انتظارات و نیاز کارفرمایان کشور تعهد خود را به عالی ترین وجه ایفا نماییم.


مهندس حسن عرب عامری