کارخانه ریخته گری دقیق
کارخانه ریخته گری دقیق

کارخانه ریخته گری دقیق

این کارخانه در زمینی با مساحت حدود ۱۲۰۰۰ متر مربع و با هدف ریخته گري دقیق قطعات ...